Pozvánka na „Den koní“

Zveme vás na „Den koní“ vrámci kterého proběhnou výkonnostní zkoušky chladnokrevných hřebců odchovaných u nás na statku v Dolní Oldřiši.

Začátek je v 9 hodin, odborná komise koně přeměří. Dále pak následuje vozatajský parkur a těžký tah.

Těšíme se na vaši účast.