Chov koní

V současné době chováme českého norika. Jedná se plemeno chladnokrevného koně, který se nejčastěji využívá při práci v lese, ve voze a i pod sedlem. Máme dvě chovné kobyly Radku a Ritu. Dále se u nás pase Sarah a Fontána, ty jsou ale bez plemenné příslušnosti zařazeny jako chladnokrevné. 

Z naší odchovny vyšli dva plemenní hřebci Frohlík a Vaitar s nimi se pase hřebec Vertikal.

V současnosti nabízíme připouštění Frohlíkem i Vaitarem. Cena je 4 tisíce. Možné je ustájení kobyl.