Výkonnostní zkoušky chladnokrevných hřebců a klisen

V září se u nás konaly výkonnostní zkoušky chladnokrevných hřebců a klisen. Všichni zkoušky úspěšně splnili a to testu byl vybrán hřebec 64/964 Vaitar po 1155 Vespan.

 

Na první fotografii polobratři  64/964Vaitar a 64/963Vertikal po 1155 Vespan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klisna č.1 6/80 Rita po 1597 Galán.

Vertikal v těžkém tahu